De lerende organisatie in de kinderopvang

De lerende organisatie in de kinderopvang

Werken aan verankering en borging

BKK wil dat de kennis en ervaringen van de pilot Lerende organisatie toegankelijk en toepasbaar worden voor kinderopvangorganisaties. Daarom was vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek een ondersteunend  onderdeel van de pilot. CED-Groep heeft samen met Sardes de monitoring en ondersteuning van de elf deelnemende projecten uitgevoerd. Het rapport 'De lerende organisatie in de kinderopvang: werken aan verankering en borging' is een vervolg op het interactief praktijkonderzoek naar de BKK-projecten 'lerende organisatie'.

Details

  • Auteurs: IJsbrand Jepma (Sardes) en Marije Boonstra (CED-groep) m.m.v Olga Abell (Sardes)
  • Sardes, 2013, 43 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)Meer weten?