Doorgaande lijn

Overgangen zijn spannende momenten voor kinderen en ouders, want er begint een nieuwe fase. Wij geloven dat professionals in deze overgangsperiodes hét verschil kunnen maken voor kinderen.

Essentiële overgangen

Het Nederlandse opvang- en onderwijssysteem kent twee essentiële overgangen: op vierjarige leeftijd gaan de meeste kinderen naar school en op twaalfjarige leeftijd gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat zijn beide spannende momenten voor kinderen en ouders, want er begint dan écht een nieuwe fase. Kinderen die een soepele overgang ervaren, voelen zich snel op hun gemak op hun nieuwe plek, zijn gemotiveerd, hebben het gevoel erbij te horen en maken groei door in schoolse en sociale vaardigheden. Een niet soepele overgang kan aanpassingsproblemen veroorzaken en kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling. Zeker bij kinderen die niet vanzelfsprekend de beste kansen krijgen, is extra aandacht bij de overgangen van belang.

Overgang voorschool-basisschool

Een kindvriendelijke overgang naar het basisonderwijs kenmerkt zich door samenwerking en afstemming, overdracht van informatie over kinderen, een doorgaande lijn in aanbod en betrokkenheid van kinderen en ouders. Professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen staan, in samenwerking met ouders, voor de opdracht om samen continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen.

Overgang po-vo

In Nederland kennen we een vroege selectie voor het voortgezet onderwijs. Mede daardoor krijgen leerlingen met lager opgeleide ouders of met een andere thuistaal vaker een lager advies dan op grond van hun prestaties passend zou zijn. Dat is ongewenst in het licht van gelijke kansen, maar ook demotiverend voor leerlingen. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen de problemen rondom de overgang van po naar vo verkleinen. Zij maken afspraken over een doorgaande lijn, helpen leerlingen bij hun schoolkeuze, dragen leerlingen goed over en zorgen voor een passende plaatsing in het voortgezet onderwijs. Ook bijzondere voorzieningen, zoals een Kopklas, zomerschool, 10-14 onderwijs of Brede School Academie, kunnen een oplossing bieden voor specifieke problemen rondom dit schakelmoment.

 

Onze specialisaties op dit thema:

Uitgelichte publicaties

Nieuwsbrieven over dit thema