Meer grip op kwaliteit vve

We zien een toenemende behoefte van gemeenten en organisaties om meer grip te krijgen op de kwaliteit van het voor- en vroegschoolse (vve) aanbod. Hoe ziet een kwalitatief goed vve-aanbod eruit? Zowel op gemeente, organisatie-, als groepsniveau? En welke samenwerkings- en procesafspraken zijn hierbij belangrijk?

Sardes ondersteunt gemeenten, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen met het opstellen van kwaliteitskaders en het formuleren van gemeentelijke vve-beleid en -afspraken. Ook bezoeken we voor- en vroegschoolse locaties voor kwaliteitsaudits.

In deze nieuwsbrief vertellen we je graag meer over een aantal van deze trajecten. Daarnaast vertellen we jullie kort over onze samenwerking met het Baby & Child Research Center, met een oproep om onze korte inventarisatievragenlijst in te vullen.

Lees de nieuwsbrief via de oranje knop aan de rechterkant.

Onze nieuwste publicaties