Een goed boek is de beste interventie

Hoe komt het eigenlijk dat lezen en voorlezen zo goed zijn voor het begrijpend lezen? Tijdens het leesbevorderingslab aan de VU eerder deze maand wezen diverse sprekers op het belang van woordenkennis en van het kunnen leggen van verbanden binnen en buiten de tekst voor de ontwikkeling van leesbegrip.

Dit artikel, dat eerder verscheen in het tijdschrift Taal, gaat hier uitgebreid op in. Je kunt dit artikel goed gebruiken om collega-leerkrachten uit groep 1 tot en met 8 een kennisbasis te geven over dit onderwerp. Misschien wel als start om, samen met de bibliotheek, werk te gaan maken van een levende dagelijkse leescultuur binnen de hele school?

Onze nieuwste publicaties