Monitor cultuuronderwijs in het po

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

 

Hierbij presenteren we de laatste stand van zaken op het gebied van cultuuronderwijs op scholen voor primair onderwijs.

De monitor geeft een beeld van de wijze waarop scholen in het primair onderwijs het onderwijs met en over kunst en erfgoed vormgeven, mede in samenwerking met de culturele omgeving. Veel vragen die al eerder gesteld waren, zijn ook nu weer in de monitor opgenomen, zodat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met eerdere edities. Daarnaast bevat het onderzoek een aantal nieuwe verdiepende vragen, in lijn met de vier thema’s in het beleidsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs.

De nieuwe vragen zijn toegevoegd bij de onderdelen: leerlijnen, deskundigheid docenten, beoordelingsinstrumenten en samenwerking met de culturele instellingen. Deze monitor fungeert daarmee tevens als monitor voor het beleidsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit en laat zien wat scholen doen om de kwaliteit van cultuuronderwijs te bevorderen. Op basis van een tweede peilmoment in het schooljaar 2015-2016 kunnen we conclusies trekken over de voortgang van het beleidsprogramma.

Details

  • Auteurs: Sardes en Oberon
  • oktober 2014Meer weten?