Vversterk-box deel 2. Peuters laten spelen is een vak

Vversterk-box deel 2. Peuters laten spelen is een vak

Sardes heeft een box vol kennis gemaakt, als erfenis van Vversterk. De Vversterk-box: Inspiratie voor professionals (2014) telt zeven publicaties en is bedoeld om het gesprek over het jonge kind levendig te houden.

Deel 2. Peuters laten spelen is een vak geeft handige tips over spelverrijking en –begeleiding.

Zie ook:

Deel 1. Het jonge kind 360˚ bevat elf columns over de toekomst van het jonge kind en voor- en vroegschoolse educatie.
Deel 3. Vooruit met de groep, met handvatten over efficiënt en effectief groepsmanagement
Deel 4. Groot onderzoek naar het kleine kind, toonaangevende internationale publicaties, toegankelijk gemaakt voor een groot publiek
Deel 5. Vversterk in international perspective beschrijft zes landenstudies op het gebied van beleid en praktijk van voorschoolse stelsels
Deel 6. Vversterk-onderzoek: de resultaten biedt een overzicht van de opbrengsten van al het onderzoek dat in het kader van Vversterk is uitgevoerd
Deel 7. Vversterk! Een overzicht van de producten toont de boeken, brochures, onderzoeksrapporten en scholingsmodules die zijn gemaakt.

Sommige publicaties zijn bedoeld als praktische handreiking voor pedagogisch medewerkers. Andere publicaties bieden kennis en reflectie op de toekomst zodat strategische beslissingen op directie-/beleidsniveau beter gemaakt kunnen worden. 

 

Details

  • gratis te downloaden via onze webshopMeer weten?