Allemaal naar de peuterspeelzaal

Allemaal naar de peuterspeelzaal

Kinderen die geen voorschoolse voorziening bezoeken zijn het meest gebaat met een VVE-programma. Veel gemeenten spannen zich in om het bereik onder deze kinderen te verhogen, maar vaak ontbreekt een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar VVE-peuterspeelzalen. De brochure 'Allemaal naar de peuterspeelzaal' wil daarin voorzien. De brochure is gebaseerd op de ervaringen die in het project de Vliegende Brigade VVE zijn opgedaan met werving en toeleiding. De Vliegende Brigade, ondergebracht bij Sardes, was in het leven geroepen door het ministerie van Justitie in samenwerking met het ministerie van OCW om gemeenten te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van hun VVE-beleid.

 

Details

  • Auteurs: Woutje Westenbrink, Heleen Versteegen
  • Sardes, 2006, 54 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)Meer weten?