De schakelklas 4

De schakelklas 4

De Schakelklas Informatiereeks is een reeks brochures die Sardes heeft gemaakt in opdracht van het Ministerie van OCW. De brochures zijn verschenen in het kader van de landelijke verspreiding van de resultaten van de pilots schakelklassen.

In deel 4 staat het taalonderwijs centraal. Hoe zou het taalonderwijs in de schakelklas eruit moeten zien? Welke accenten zijn belangrijk in het taalprogramma? Hoe krijgen die accenten vorm in de praktijk? Hoe geef je aandacht aan taal buiten de taalles? Wat zijn effectieve leerkrachtvaardigheden in de schakelklas?

Deze brochure geeft antwoord op dit soort praktische vragen van leerkrachten die de schakelklas in de praktijk vormgeven. De auteurs laten voorbeelden zien uit schakelklassen die hebben deelgenomen aan het pilottraject. De voorbeelden worden verbonden aan inzichten uit onderzoek naar effectief taalonderwijs en verrijkt met tips voor verdere versterking van de praktijk.

Details

  • Auteurs: Kees Broekhof, Hans Cohen de Lara
  • Sardes, 2006, 28 blz. (gratis te downloaden)Meer weten?