De schakelklas 5

De schakelklas 5

De Schakelklas Informatiereeks is een reeks brochures die Sardes heeft gemaakt in opdracht van het Ministerie van OCW. De brochures zijn verschenen in het kader van de landelijke verspreiding van de resultaten van de pilots schakelklassen.

Deel 5 laat zien hoe scholen met een schakelklas de ouders van de leerlingen betrekken bij het onderwijs. Bij de plaatsing van een kind in de schakelklas gaat het vooral om het informeren van ouders en het maken van afspraken. Daarna is het zaak om ouders niet alleen op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind, maar ook om ze actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind in de schakelklas. Soms is het nodig de ouders ook zelf te ondersteunen en activiteiten met ze uit te voeren samen met hun kind.

De brochure schetst een aantal succesvolle voorbeelden en instrumenten van ouderbetrokkenheid in de praktijk en beschrijft, aan de hand van literatuur en drie schoolportretten, de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn. Tevens biedt het een stappenplan en draaiboek waarmee scholen een impuls kunnen geven aan een effectieve samenwerking met ouders. Op basis van de literatuur worden twee ideaalmodellen gepresenteerd voor het effectief werken met ouders.

Details

  • Auteurs: Kees Broekhof, Karin Vaessen
  • Sardes, 2006, 24 blz. (gratis te downloaden)Meer weten?