Frank Studulski

Door mensen op hun betrokkenheid aan te spreken, komen we tot de kern van de samenwerking.

Neem contact met mij op:

Ik ben Frank Studulski. Sinds 2001 ben ik werkzaam bij Sardes en begeleid ik scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten die worstelen met verschillende verwachtingen in de onderlinge samenwerking. Ik reik nieuwe perspectieven op de educatieve praktijk aan en verhelder organisatorische en inhoudelijke vraagstukken.

Door mensen op hun betrokkenheid aan te spreken, komen we tot de kern van de samenwerking. Die samenwerking is nodig om kinderen kansen en een brede ontplooiing te bieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende personen.

Je kunt bij mij terecht voor

Een verbindend gesprek met professionals uit verschillende sectoren over: het integraal kindcentrum, inclusie, voor- en vroegschoolse educatie, gelijke kansen, onderwijshuisvesting en voorzieningenplanning.

Zo ga ik te werk

Ik vind het belangrijk om eerst naar de mensen te luisteren: wat is de situatie, wat zijn de motieven en de angsten? Pas dan gaan we kijken naar manieren om daar mee om te gaan en om een situatie te creëren die beter aansluit bij de wensen.

Ik sta in mijn kracht als ik…

Artikelen of rapporten mag schrijven. De puzzel, redenering en onderbouwing vind ik een uitdaging. Ook sta ik graag voor de groep om samen een denkproces door te maken, gericht op het ontdekken van nieuwe perspectieven.

Ik raak geïnspireerd…

Als ik mensen zie groeien of veranderen in projecten of tijdens een opleiding. Excellentie ontstaat door samen aan oplossingen te werken. Door pijnpunten te durven benoemen en eerlijke feedback te geven, kom je samen tot nieuwe oplossingen die tot betere kwaliteit leiden.

Publicaties van Frank