Aandacht voor gelijke kansen

Om ons heen zien we dat de aandacht voor gelijke kansen groeit. Gemeenten zijn druk met School en Omgeving (‘de rijke schooldag’) en de Gelijke Kansen Alliantie is hard aan het uitbreiden. Er verschijnen rapporten over toenemende ongelijkheid in Nederland, zoals van het SCP. In de media gaat het vaak over kansengelijkheid. En er is onlangs een bijzonder hoogleraar ‘Kansengelijkheid in het onderwijs’ benoemd: Louise Elffers.

Voor gemeenten en schoolbesturen die ook aan de slag willen met het realiseren van de gelijke kansen hebben wij vijf thema’s op een rij gezet, die je tegenkomt bij het opstellen van een nieuwe nota onderwijsachterstandenbeleid of de lokaal educatie agenda (LEA).

In deze nieuwsbrief lees je alles over:

  • Effectieve leertijdverlenging
  • Resultaatafspraken
  • De overgang van po naar vo
  • De positie van de LEA
  • Ambitiebewust onderwijs

Lees de nieuwsbrief via de oranje knop aan de rechterkant.

Onze nieuwste publicaties