Karin Hoogeveen

Samen met scholen, schoolbesturen, gemeenten en de landelijke overheid wil ik me er sterk voor maken dat elk kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. In de richting en op het niveau dat het beste past, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Neem contact met mij op:

Jonge kinderen leren op elk moment van dag en zijn van nature nieuwsgierig. Maar niet elk kind groeit in dezelfde omgeving op: het ene kind wordt gestimuleerd om van alles te ontdekken, het andere niet of veel minder. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt om veilig en kansrijk op te groeien, ongeacht waar ‘zijn of haar wiegje staat’?

Het gaat dan niet alleen om cognitieve prestaties, ook kunst en cultuur horen nadrukkelijk bij een optimale ontwikkeling. Het brengt kinderen in aanraking met een andere wereld. Waar je je kunt verwonderen, blij of boos kunt worden en je jezelf beter kunt leren kennen.

Je kunt bij mij terecht voor

Inhoudelijke en procesbegeleiding op het gebied van de doorgaande lijn voorschool – basisonderwijs, onderwijstijdverlenging, overgang van primair naar voortgezet onderwijs, ouderbetrokkenheid en cultuureducatie. Ik adviseer over deze thema’s, (onder)zoek vernieuwende praktijken en voer beleids- en praktijkgericht onderzoek uit.

Zo ga ik te werk

Ik werk graag met de mensen die uiteindelijk het verschil moeten maken, dus met professionals op de werkvloer, met bestuurders en beleidsmakers. Samen bekijken we wat nodig is en zoek ik, vanuit literatuur en ervaringen in andere gemeenten / op andere scholen, naar oplossingen voor problemen en naar passende interventies. Wat in de ene situatie werkt, hoeft niet altijd ook in een andere situatie te werken. Het gaat altijd om maatwerk. Maar ik heb wel altijd oog voor het werken vanuit – concrete en realistische – doelen.

Ik sta in mijn kracht als…

De stem van beroepskrachten gehoord wordt en een plaats krijgt in beleid en wetenschap. Ik heb er plezier in om als schakel te fungeren tussen scholen, gemeenten en de landelijke overheid. Ik ben nieuwsgierig, betrokken en enthousiast en heb een brede interesse. Ik werk graag samen met anderen, wil graag mensen inspireren en zet humor en relativeringsvermogen in om problemen op te lossen.

Ik raak geïnspireerd van…

Opvoeding en onderwijs liggen mij aan het hart, omdat ik er vast van overtuigd ben dat zij de motor voor veranderingen vormen en bijdragen aan gelijke kansen.

Publicaties van Karin