Leesbevordering en cultuureducatie: werken met verhalen

Tegelijkertijd aan leesbevordering en cultuureducatie werken? Dat kan! Maar hoe zorg je voor betekenisvolle combinaties? Wat zijn verbindende elementen? En hoe ziet de combinatie er in de praktijk uit? LKCA en Stichting Lezen vroegen Sardes om op zoek te gaan naar praktijkvoorbeelden.

Het verbinden van vakken staat de afgelopen tijd in de belangstelling, denk bijvoorbeeld aan de nieuwe kerndoelen. De Tweede Kamer en het kabinet hebben de expliciete wens dat lezen en kunst en cultuur op school beter samengaan. Dat heeft voor beide onderdelen voordelen. Leesbevordering krijgt meer aandacht in culturele activiteiten enerzijds en cultuureducatie wordt beter verankerd in het curriculum door het te verbinden met de basis­vaardigheden, zoals lezen, anderzijds.

Integratie van vakken of leer­gebieden kan op verschillende manieren plaatsvinden: van volledig geïntegreerd onderwijs tot het combineren van enkele onderdelen. Door vakken te integreren, wordt de leerstof meer betekenisvol, samen­ hangend en motiverend voor leer­lingen. Scholen zijn vrij om te kiezen voor de manier waarop ze dit willen realiseren.

Onderzoekers Karin Hoogeveen, Iris Wierdsma en Carlijn Waaijer delen vier inspirerende voorbeelden én een stappenplan om aan de slag te gaan met het combineren van verhalen en cultuureducatie in hun artikel ‘Werken met verhalen’, gepubliceerd in vakblad JSW (JSW 6, 2024).

Lees het artikel via de knop rechts.

Onze nieuwste publicaties