Keer het tij met een krachtig taalbeleid

De Nederlandse leesresultaten op de internationale PISA- onderzoeken zijn nog steeds een belangrijk onderwerp van gesprek. De discussie is nu hoe we het tij kunnen keren. Zo vroeg mogelijk beginnen met leesplezier, taalstimulering en tekstbegrip en dit langdurig volhouden is hierbij doorslaggevend. Daarom zet Sardes al jaren in op krachtig taalbeleid in een doorgaande lijn voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. We baseren ons op onderzoek en we vertalen dit naar praktische handvatten in de praktijk, in samenspraak met de professionals waar we mee werken. Zo blijven ook wij scherp en in ontwikkeling.

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

  • taalstimulering van ‘absolute beginners’ in de Nederlandse taal in de voor-en vroegschool;
  • nieuwe ontwikkelingen in onze Taal100-projecten in het basisonderwijs;
  • de kracht van taalgericht vakonderwijs in het voortgezet onderwijs;
  • meertaligheid als een onderlegger voor taalstimulering en gelijke kansen.

Lees de nieuwsbrief via de oranje knop aan de rechterkant.

Onze nieuwste publicaties