Bestuurdersbattle over de toekomst van de kinderopvang en het funderend onderwijs

19 mei 2021

De organisatie en inhoud van het primair en voortgezet onderwijs zijn al lange tijd min of meer onveranderd. Door een aantal ontwikkelingen in de afgelopen jaren lijkt de tijd nu rijp om het stelsel kritisch onder de loep te nemen en ons af te vragen of inhoud en organisatie van het huidige onderwijs voldoende toekomstbestendig zijn. Hierover gingen bestuurders van gemeenten en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek. Zij spreken zich uit over een aantal actuele kwesties in het onderwijs en zoeken samen naar oplossingsrichtingen.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de bundel ‘Scheuren in het fundament. De toekomst van kinderopvang en funderend onderwijs’. Download deze bundel gratis.

Deze bestuurders gingen de battle aan

Jan Heijmans (CvB Signum), Karin van Oort (CvB Carmel College), Renata Vos (CvB BOOR), Alfons Timmerhuis (CvB Consent), Frank de Wit (CvB Scala College en Coenecoop College) en Monique Wittebol (Raad van Bestuur BINK). Samen discussieerden zij, aan de hand van 6 stellingen, over de toekomst van de kinderopvang en het funderend onderwijs.

Dit zijn de stellingen waarover de bestuurders in debat gingen

  • Kinderopvang moet een publieke voorziening voor kinderen vanaf twee jaar zijn.
  • Gezonde leefstijl hangt samen met onderwijsprestaties en moet daarom onderdeel uitmaken van het kerncurriculum.
  • De advisering aan het einde van de basisschool wordt – vooral met het oog op gelijke kansen – afgeschaft.
  • Het onderwijsstelsel hoeft niet veranderd te worden, als scholen meer gebruik zouden maken van differentiatie en flexibilisering.
  • Het Nederlandse onderwijssysteem is niet geschikt voor inclusief onderwijs.
  • Het huidige bevoegdhedensysteem werkt remmend op de oplossing van het lerarentekort.

 

Bekijk de bestuurdersbattle

 

Bundel Scheuren in het fundament

In deze bundel delen auteurs als Mark Levels, Eddie Denessen, Sietske Waslander en Marc van der Meer, vanuit verschillende invalshoeken hun visie op het huidige onderwijs en de kinderopvang. In hun essays beantwoorden zij vragen als: wat moet er veranderen in de inhoud en de organisatie? Waarom? Hoe moeten innovaties tot stand komen? En wie spelen daarbij een rol?

Download de bundel opent in nieuw tabblad

 

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang

Universiteit Leiden zoekt nieuwe bijzonder hoogleraar voor leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’ van Sardes – Stichting CAOP

Drie tips voor het werken met absolute beginners