Bestuurlijke fusie CAOP en Sardes van kracht

04 januari 2021

Het CAOP en onderzoeks- en adviesbureau Sardes zijn een intensieve samenwerking aangegaan in de vorm van een bestuurlijke fusie. Deze samenwerking is vanaf 1 januari 2021 formeel van kracht. Een bestuurlijk samengaan biedt beide organisaties strategische voordelen. ‘Door de kennis en expertise van beide organisaties te bundelen, kunnen we een nog grotere bijdrage leveren aan betekenisvol werk voor werkenden in de publieke én private sector’, zegt Philip Geelkerken, directeur van het CAOP.

Er zijn al jaren goede bestuurlijke contacten tussen Sardes en het CAOP. Sinds 2019 zijn beide stichtingen met elkaar in gesprek over versterking van de samenwerking. De ontwikkelingen in de markt gaan snel en vraagstukken zijn steeds meer sectoroverstijgend. Het CAOP is vooral sterk op het landelijke en regionale niveau. Sardes werkt samen met gemeenten en (school)besturen op het lokale niveau. ‘Samen kunnen we het beleid beter laten aansluiten bij de behoeften van de werkvloer. Zo dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt, het lerarentekort, de werkdruk in de zorg en de invloed van technologie op het werk’, aldus Geelkerken.

Bestuurlijke fusie

De bestuurlijke fusie betekent dat Sardes nu bij het CAOP hoort, maar zeggenschap houdt over de eigen financiën, medewerkers en arbeidsvoorwaardenregeling, en verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van zijn activiteiten. Voor het personeel en de huisvesting zijn er geen gevolgen. Ook behouden Sardes en het CAOP hun eigen naam. De directeur-bestuurder van het CAOP is nu de enige statutaire bestuurder van beide stichtingen en de Raad van Toezicht van het CAOP neemt het toezicht van beide stichtingen op zich. De huidige directeur-bestuurder Hermann van Holt blijft aan als directeur van Sardes.

Er is verwantschap tussen Sardes en het CAOP in ideologie en manier van werken. Het zijn beide stichtingen zonder winstoogmerk die zich bezighouden met werkgerelateerde en maatschappelijke vraagstukken. Beide besturen zien dan ook de strategische voordelen van de samenwerking en het toekomstperspectief dat dit biedt. ‘Dit alles geeft veel vertrouwen in de samenwerking en de toekomst’, zegt Van Holt.

‘Krachtiger geheel’

Van Holt ziet ook een absolute noodzaak tot samenwerking. ‘We zien dat de vragen in de markt in een hoog tempo complexer zijn geworden. We willen daar passende dienstverlening voor blijven ontwikkelen en aanbieden. De steeds complexere omgeving waar opdrachtgevers mee te maken hebben, vraagt om slimme effectieve oplossingen waarbij schaalbaar aanbod gecombineerd wordt met maatwerk. Hiervoor is het noodzakelijk deel te worden van een groter en krachtiger geheel.’

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang

Universiteit Leiden zoekt nieuwe bijzonder hoogleraar voor leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’ van Sardes – Stichting CAOP