Aan de slag met educatieve kwaliteit in kinderopvang met boek ‘Wat leert mijn kind bij jullie?’

01 augustus 2023

‘Wat leert mijn kind bij jullie?’ is een terechte vraag van betrokken ouders aan de kinderopvang. Het gelijknamige boek van Sardes-onderzoeker en adviseur IJsbrand Jepma biedt pedagogisch beleidsmedewerkers en professionals handvatten om de educatieve kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. Waarom is die verbetering nodig? En nog belangrijker: hoe pak je dat aan?

De kinderopvang zit in een transitiefase. Ze wordt allang niet meer gezien als een arbeidsmarktmiddel, maar als belangrijk onderdeel van de algehele ontwikkeling van jonge kinderen. ‘Des te opvallender is dan ook dat de educatieve kwaliteit in de kinderopvang al jaren achterblijft bij andere vormen van pedagogische kwaliteit’, vertelt Jepma. ‘Mogelijk komt dit doordat het bieden van educatieve kwaliteit moeilijk aan te leren is. Beter kan dit in de eigen beroepspraktijk worden geoefend, onder doorlopende begeleiding van een ervaren pedagogisch coach. Kinderopvang legt het fundament voor leren en ontwikkelen, voor taal, spreken, lezen, schrijven, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfregulatie, burgerschapsvorming en mediawijsheid. Een goede start voor alle kinderen op de basisschool begint bij kwaliteitsvolle kinderopvang.’

Systematische aanpak educatieve kwaliteit

In 2019 is de functie van pedagogisch coach in de kinderopvang geïntroduceerd. ‘Een mooie ontwikkeling, want deze functie biedt mogelijkheden om de educatieve kwaliteit van de opvang een boost te geven. Maar dan moeten de coaches wel de tools hebben om dat ook daadwerkelijk te doen. Met mijn boek wil ik hen handvaten bieden om samen met teams van pedagogisch professionals aan de slag te gaan.

De werkwijze die Jepma hanteert is de OEA-cirkel: een cyclus die je met een zelfgekozen verbeteronderwerp kunt doorlopen. ‘De OEA-cirkel beschrijft aan de hand van voorbeelden hoe je tot een goed focusgebied komt en stap voor stap door dit proces kunt gaan. In zes verschillende stappen vind je allerlei hulpmiddelen en tips om als pedagogisch coach de educatieve kwaliteit te verhogen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de rol, taken en competenties van de coach. Na het doorlopen van de cyclus raad ik aan om de opbrengsten te documenteren en te delen met andere kinderopvangorganisaties, zodat anderen ervan kunnen leren.’

Praktisch hulpmiddel

Door het hele boek vind je allerlei informatieve vensters die aanzetten tot nadenken over de eigen kinderopvangorganisatie en het verhogen van de educatieve kwaliteit. Dit alles maakt ‘Wat leert mijn kind bij jullie?’ tot een praktisch hulpmiddel voor pedagogisch coaches om de educatieve kwaliteit in hun kinderopvangorganisatie onder de loep te nemen en te verhogen. ‘Ik hoop dat de pedagogisch coaches er hun voordeel mee doen, want samen met pedagogisch professionals kunnen zij het verschil maken in de ontwikkeling van kinderen’, aldus Jepma.

Boek bestellen

‘Wat leert mijn kind bij jullie?’ verschijnt 30 augustus 2023. Reserveer je exemplaar via Uitgeverij Pica of Bol.com.

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang