Rapport Werken met verhalen: ‘Cultuureducatie en leesbevordering goed te combineren’

02 februari 2023

Welke verbindingen kunnen scholen in hun onderwijs aanbrengen tussen leesbevordering en cultuureducatie? LKCA en Stichting Lezen vroegen Sardes om onderzoek te doen naar bestaande projecten en programma’s die leesbevordering en cultuureducatie combineren. Het rapport ‘Werken met verhalen’ is op woensdag 1 februari 2023 overhandigd aan kamerlid Jorien Wuite (D66) door Gerlien van Dalen (Stichting Lezen) en Ronald Kox (LKCA).

Naar de publicatie opent in nieuw tabblad

Combineren goed mogelijk

Het onderzoek toont aan dat cultuureducatie en leesbevordering goed te combineren zijn. Beide leergebieden kunnen van elkaar profiteren, waardoor de opbrengst voor leerlingen groter is. Het combineren kan op veel verschillende manieren, maar het ‘werken met verhalen’ blijkt dé verbindende factor. Door leerlingen te stimuleren om op een bepaalde manier te praten, te lezen, te zingen, te dansen, te dramatiseren en met de handen te werken komen zij tot inzichten over zichzelf en de wereld om hen heen.

Werken met verhalen

Activiteiten rond leesbevordering lenen zich bij uitstek om, naast het ‘belevend lezen’ dat een direct doel is van leesbevordering, ook aan de literaire ontwikkeling van kinderen te werken. Zij genieten van verhalen en leren tegelijkertijd hoe een verhalende tekst in elkaar zit, wat de opbouw en structuur zijn en welk genre het is. Bij cultuureducatie kan een verhaal nadrukkelijker de functie hebben om te leren emoties te uiten, je in te leven en het verhaal op een andere dan talige manier te verwerken.

Inspirerende voorbeelden

Deze voorbeelden bieden aanknopingspunten voor het op elkaar afstemmen van Cultuureducatie met Kwaliteit en de Bibliotheek op school. Bibliotheken, leesconsulenten en –coördinatoren en andere culturele organisaties kunnen de voorbeelden gebruiken als inspiratie en er de aansprekende elementen uit halen die bij de eigen situatie passen.

Bekijk de voorbeelden opent in nieuw tabblad

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang