Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

23 mei 2024

Hoe staat het ervoor met het evidence-informed werken in het funderend onderwijs? Wat zijn de knelpunten, de kansen en de kennisbehoeften van het onderwijsveld? Dat onderzoeken Sardes en SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Om dit te achterhalen hebben de onderzoekers op woensdag 15 mei een uitnodiging verstuurd naar ruim 2.000 scholen in het funderend onderwijs. Met het verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst over evidence-informed werken in het onderwijs.

Heeft u onze uitnodiging ontvangen?

Dan roepen wij u op om deze te verspreiden onder de schoolleider, leraren, ib’ers en/of ondersteuningscoördinatoren werkzaam binnen uw schoolvestiging. Het onderzoek fungeert als nulmeting die kan worden gebruikt om het evidence-informed werken in het onderwijs, binnen bestaande landelijke programma’s en projecten, verder te versterken. Uw bijdrage kan dan ook een directe aanleiding voor het ministerie zijn, om gerichter beleid te maken en in te springen op uw behoeften en eventuele nog ontbrekende kennis.

Breng thuiszittende jongeren in beeld

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang

Universiteit Leiden zoekt nieuwe bijzonder hoogleraar voor leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’ van Sardes – Stichting CAOP