LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang

10 april 2024

Afgelopen week, donderdag 4 april, is het nieuwste rapport van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is voor de vijfde keer dat het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland presenteert. Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium vanaf 2017 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

De hoofdconclusies van LKK2023 op een rij

  • De dynamiek in de sector kinderopvang is onverminderd groot en met de huidige ontwikkelingen rondom de personeelskrapte en wijziging van het financieringsstelsel blijft dit wellicht nog even zo. De nieuwste resultaten tonen een gemengd beeld van zowel stabiliteit als verandering in kwaliteit.
  • De nasleep van corona, zoals het toegenomen personeelstekort en ziekteverzuim vormen een negatieve tendens en lijken een weerslag te hebben op de werkbeleving van de medewerkers, vooral in de peuteropvang en de buitenschoolse opvang.
  • De interactiekwaliteit is stabiel gebleven of zelfs verbeterd, vooral wat betreft de aandacht voor de brede competentie ontwikkeling van kinderen in de opvang van peuters in de kinderdagopvang en peuteropvang en in de gastouderopvang, wat een compliment waard is voor de sector.

Invloed beleidsmaatregelen

“Mogelijk zien we hier een positieve invloed van de verschillende beleidsmaatregelen van de afgelopen jaren, zoals de introductie van de pedagogisch beleidsmedewerkers en de 16 uur VE regeling”, vertelt Sardes-onderzoeker IJsbrand Jepma. “Echter, de kwaliteitsslag is vooral gemaakt in de interactieprocessen op de groep. Kinderen stimuleren in het (verder) ontwikkelen van een breed scala aan persoonlijke competenties, vraagt om een gevarieerd aanbod van activiteiten gericht op allerlei verschillende ontwikkelingsdomeinen. Juist dit aanbod is na corona verschraald, zowel in variatie als in frequentie, en laat vooralsnog geen herstel zien.”

Contact met ouders

Verder blijkt ook het contact met ouders slechts deels hersteld en zijn vooral die activiteiten die ouders meer kunnen betrekken bij het pedagogisch beleid en de sociale betrokkenheid bij de organisatie en het aangaan van een gedeeld partnerschap in de opvoeding van hun kind(eren) nog niet hersteld tot het niveau van voor corona.

Inzichten en ontwikkelingen

De LKK-bevindingen stellen ons niet alleen in staat om een beeld te geven van de kwaliteit van de vier kinderopvangtypen in Nederland op dit moment. Ook kunnen deze bevindingen bekeken worden in het licht van de ontwikkelingen over de afgelopen 25 jaar. De komende periode zal het consortium deze inzichten verder uitbouwen en delen met eenieder die zich betrokken voelt bij de kinderopvang.

 

Op de hoogte blijven? Houd dan de website in de gaten.

 

 

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

Universiteit Leiden zoekt nieuwe bijzonder hoogleraar voor leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’ van Sardes – Stichting CAOP

Drie tips voor het werken met absolute beginners