Meertalige digitale prentenboeken

15 februari 2022

Sardes heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van digitale meertalige prentenboeken in het gezin. Speciaal voor dit project zijn tien Nederlandse digitale prentenboeken vertaald in het Arabisch, Turks en Tamazight (Berbers). Dit zijn de drie meest voorkomende thuistalen in de vier kleuterklassen van De Panda en de Mattheusschool uit Utrecht, die meededen aan het onderzoek.

Tijdens het onderzoek heeft de helft van de kinderen de digitale prentenboeken in de moedertaal ontvangen om thuis te bekijken, terwijl de andere helft de Nederlandse versie heeft gekregen. Zo is onderzocht of de taal van de digitale prentenboeken de leesmotivatie en de Nederlandse woordenschat beïnvloedt.

Stimulans

Het net verschenen onderzoeksrapport wijst op de stimulans van digitale prentenboeken voor de taalontwikkeling van de kleuters (met name op woordenschat) en de aantrekkelijkheid van deze boeken (filmpjes) voor deze meertalige gezinnen. Ook blijkt dat jongens het meeste profijt van deze filmpjes hebben. Het merendeel van de gezinnen kiest voor de Nederlandse versie; anderen vinden juist de start in de eigen taal belangrijk. Sommige kinderen vinden de filmpjes van de prentenboeken zelfs zo leuk dat zij al hun kostbare schermtijd hiervoor ‘inleveren’. Ook blijken jongeren en oudere brusjes heel graag mee te kijken. Wel blijkt de deelname en betrokkenheid van ouders en kinderen na een enthousiaste start in de loop der tijd af te nemen.

Stappenplan

In de brochure voor professionals vatten we de projectresultaten samen voor scholen, bibliotheken en gemeenten. We beschrijven hoe digitale prentenboeken gebruikt kunnen worden om invulling te geven aan beleid rondom meertaligheid, ouderbetrokkenheid en onderwijskansen en we presenteren een praktisch stappenplan voor het werken met digitale prentenboeken in de kleuterklas.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek op vier vve-groepen van Kind en Co in Utrecht is reeds gestart en zal extra aandacht besteden aan ouderbetrokkenheid en de afstemming met het werken met de boeken op de groepen.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderzoek en de toepassing van meertalige digitale prentenboeken kunt u contact opnemen met taalspecialist Kees Broekhof.

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang

Universiteit Leiden zoekt nieuwe bijzonder hoogleraar voor leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’ van Sardes – Stichting CAOP