Sardes en SEO gaan aan de slag met meerjarige monitor School en Omgeving

16 augustus 2023

Hoe staat het ervoor met het programma School en Omgeving? Wat zijn de ervaringen, knelpunten en succesfactoren? En hoe kan het programma nog beter neergezet worden, zodat het bijdraagt aan kansengelijkheid en talentontwikkeling? Om deze vragen te beantwoorden laat het ministerie van OCW een meerjarige monitor (2023-2025) uitvoeren door Sardes en SEO Economisch Onderzoek.

 

Kansen door samenwerking

“Dit onderzoek sluit naadloos aan bij onze visie en legt de link tussen praktijk en beleid”, vertelt onderzoeker Joke Kruiter van Sardes enthousiast. “Ik hoop dat we hiermee naar boven halen hoe je, juist in gebieden met weinig mogelijkheden, zo kunt samenwerken dat kinderen meer kansen krijgen.”

 

Lerend aspect

In het onderzoek wordt veel aandacht besteed aan het lerende aspect tussen de coalities. Dit zijn samenwerkingen tussen scholen, gemeente en maatschappelijke organisaties. “We willen niet alleen een mooi rapport afleveren, maar er ook voor zorgen dat de coalities er zelf van leren”, legt Joke uit. Elke coalitie ontvangt tijdens het onderzoek een eigen benchmark, ook worden er terugkoppelingsgesprekken gevoerd en maakt het consortium gebruik van ‘schouwen’.

 

Schouwen

Onderzoekers en schouwpanelleden (afkomstig uit andere coalities) bezoeken geselecteerde coalities en activiteiten en gaan samen in gesprek. “Zo ontdekken we waar de coalities mee worstelen en waar ze juist successen boeken. En ondertussen leren de schouwpanelleden en bezochte coalities van elkaar” De uitkomsten van het schouwen worden verwerkt in de monitorrapportage en ook in good practices en praktische handvatten.

 

Eerste rapportage

Eind 2023 brengt het consortium haar eerste rapportage uit, op basis van bronnenonderzoek en de eerste vragenlijsten. De schouwen worden in 2024 opgestart.

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang