Sardes biedt wetenschappelijk kader voor verbeteren start in het basisonderwijs

30 augustus 2022

De start op de basisschool verloopt niet voor ieder kind even gemakkelijk. Om dit te bevorderen hebben Sardes-onderzoekers IJsbrand Jepma en Karin Vander Heyden een wetenschappelijk kader ontwikkeld. Dit kader biedt heldere antwoorden op de vragen: waardoor komt het dat sommige kinderen een minder goede start hebben? En met welke kansrijke maatregelen kunnen de kinderopvang en onderwijsinstellingen dit verbeteren?

Naar het wetenschappelijke kader opent in nieuw tabblad

 

Risicogroepen

De meeste kleuters maken de stap naar het basisonderwijs zonder al te veel problemen. Toch is er ook een groep kinderen waarbij de start niet zo soepel verloopt. Dit zijn veelal kinderen die geen voorschoolse voorziening hebben bezocht, uit de doelgroep van voor- en vroegschoolse educatie komen, extra ondersteuningsbehoeften of een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Naar schatting, op basis van buitenlands onderzoek, is deze groep zo’n 10 tot 20 procent van het totaal aantal kinderen dat de overstap naar het basisonderwijs maakt.

Een goede start begint met aansluiten

Uit literatuurstudie blijkt dat het slagen van de start van een kind afhankelijk is van de aansluiting tussen:

  • de school en thuis;
  • de ontwikkelbehoeften van de kinderen en de school;
  • en de voorschoolse voorziening en het basisonderwijs.

Om dit te realiseren, hebben wij per onderwerp aandachtspunten en kansrijke maatregelen geformuleerd die samen zorgen voor een goede start. Deze zijn gratis terug te lezen in ons wetenschappelijk kader.

Download het wetenschappelijke kader opent in nieuw tabblad

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang