Training Educatieve Kwaliteit voor VE-coaches gestart: Een nieuwe impuls voor voorschoolse educatie

13 juni 2023

Op 18 april vond de eerste bijeenkomst plaats van de training “Educatieve Kwaliteit voor VE-coaches” (Voorschoolse Educatie). Een gedreven groep VE-coaches van GO! Kinderopvang, BLOS Kinderopvang en Kindercentrum ’t Kickertje vormt de pilotgroep voor deze innovatieve training. De deelnemers verdiepen hun professionele kennis en vaardigheden en leveren ook zelf waardevolle input om de training verder te versterken, zodat deze nog beter aansluit op de behoeften van de praktijk.

Een training ontwikkeld door experts

Deze training, ontwikkeld door Kees Broekhof en Simone den Hollander van Sardes, is speciaal gericht op ervaren VE-coaches die verdieping zoeken in hun vakgebied. Door de synergie van onderzoek, advies en training ontstaat een unieke leerervaring die direct toepasbaar is in de praktijk.

Recent onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat de educatieve kwaliteit van cruciaal belang is voor het succes van voorschoolse educatie (VE) en het vergroten van kansen voor kinderen. Helaas blijft de educatieve kwaliteit in de kinderopvang nog achter bij de emotionele kwaliteit. Dit betekent dat kinderen zich weliswaar prettig voelen in de opvang, maar dat er te weinig nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van hun taal- en denkvermogen.

Een interactieve training die educatieve kwaliteit versterkt

Deze interactieve training bestaat uit vier dagdelen waarin VE-coaches worden ondersteund bij het stimuleren van educatieve kwaliteit binnen hun groep. Tijdens de training worden de kenmerken van educatieve kwaliteit belicht, met praktische voorbeelden en coachingstechnieken en met specifieke aandacht voor het werken met kinderen die geen Nederlands spreken of verstaan. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het behouden en waarborgen van kwaliteit op de lange termijn. Doordat de training in kleine groepen wordt uitgevoerd, is er volop gelegenheid voor deelnemers om van elkaar te leren en samen te groeien.

 

Ben je geïnteresseerd? Na de zomer zullen er nieuwe trainingen worden aangeboden. Schrijf je vandaag nog in om jouw plek te verzekeren.

Meer informatie & aanmelden opent in nieuw tabblad

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang