Translanguaging in de klas

26 oktober 2021

In bijna iedere klas zitten leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Met behulp van translanguaging zetten onderwijsprofessionals deze meertaligheid in om het welbevinden en het leren van kinderen te stimuleren.

Wat is translanguaging?

Translanguaging is een beredeneerde manier van ruimte geven aan talen in klassen met tweetalige leerlingen. Bijvoorbeeld door leerlingen toe te staan om in hun eigen taal te spreken bij het werken aan opdrachten.

Voordelen van translanguaging:

  • het motiveert meertalige leerlingen;
  • het draagt bij aan hun zelfvertrouwen;
  • het zorgt voor betere leerprestaties;
  • en geeft leerlingen het gevoel dat ze gezien en geaccepteerd worden.

Praktijkvoorbeeld: Taalschool Utrecht

Juf Adriana van Taalschool Utrecht haalt twee handpoppen tevoorschijn. De ene spreekt Nederlands en de andere spreekt alle talen die de kinderen in de meertalige klas ook spreken. ‘Hello, how are you?’ begint de ene pop. Enkele kinderen springen verrukt op.

Om de beurt mogen ze naar voren komen om de pop te vertellen hoe hij ze kan begroeten in hun eigen taal. De Nederlands sprekende pop daagt de kinderen uit met vragen als: ‘Welke taal is dit? Is het jouw taal?’ De kinderen herhalen enthousiast de uitspraken van de pop, ook van de talen die ze niet spreken. Zo krijgen alle kinderen de gelegenheid om hun eigen taal te spreken, te horen en te delen met de andere kinderen.

Lees het hele artikel

En ontdek hoe je translanguaging inzet om het welbevinden en het leren van kinderen te stimuleren.

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang

Universiteit Leiden zoekt nieuwe bijzonder hoogleraar voor leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’ van Sardes – Stichting CAOP