Taalgericht vakonderwijs

Taal is het belangrijkste middel waarmee kennis overgedragen wordt en begrip tot stand komt. Daarom is ieder vak een taalvak.

Leerresultaten verhogen

Vragen beantwoorden, gericht luisteren, functioneel schrijven, begrijpend lezen en presenteren: voor leerlingen met een taalachterstand zijn dit vaak echte struikelblokken. Als leraren én andere educatieve professionals gericht aandacht besteden aan taal, helpt dat de leerresultaten te verhogen. En het versterkt tegelijkertijd de kansen van leerlingen op een betere schoolloopbaan. Dát is taalgericht vakonderwijs.

Ieder vak is een taalvak

Vaklessen vallen weliswaar niet onder ‘taalonderwijs’, maar ook in de vakles speelt taal een rol. In de gymles luisteren leerlingen naar een instructie of praten zij over de spelregels, in de kookles lezen ze een recept en in de techniekles schrijven ze een verslag van een experiment.

Praktische handvatten

Sardes helpt leraren, vakdocenten en andere educatieve professionals, zoals bso-medewerkers, sportcoaches, muziekdocenten en huiswerkondersteuners, om taalgericht met leerlingen te werken aan hun ontwikkeling. Of ze nu lesgeven in Engels, biologie of muziek. Elke professional kan zo aan de slag met zijn of haar taaldoelen met behulp van de inzichten uit onderzoek en praktische handvatten die wij hun bieden.

“Ik heb geleerd om leerlingen zelf ook taal te laten maken tijdens de lessen. Niet alleen in de vorm van een opdracht, maar ook in de vorm van overleg en uitleg aan elkaar.” – Tim, docent NASK.

 

Taalvaardigheid en leesmotivatie

Werken aan de taalvaardigheid van leerlingen kan niet zonder aandacht te besteden aan leesmotivatie. Daarom maakt ook dit onderwerp deel uit van onze aanpak voor vakgericht taalonderwijs. Wij leren leraren hoe zij hun leerlingen kunnen motiveren om niet alleen tijdens schooltijd te lezen, maar ook daarbuiten.

Opdrachtgevers vertellen

CBS Melodie uit Rijswijk creëert met Taal100 een doorlopende leeslijn groep 1-8 en levende leescultuur

Lees meer

De taalkrachtige leerkacht

Taal en gym is een kansrijke combinatie. De rijke context van een gymles leent zich namelijk goed voor taalstimulering. Tegelijkertijd verrijk je je gymles door bewust bezig te zijn met taal. In samenwerking met de gemeente Den Haag en Lydia Dijkhuizen van de Jan Ligthartschool maakte Sardes een video over de kansen voor taal in de gymles.

Uitgelichte publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings