Taalgericht vakonderwijs

Kennis en taal ontwikkelen zich hand in hand. Sta daarom in iedere les stil bij de taal die nodig is om de vakinhoud te begrijpen of te verwerken. Zo help je jouw leerlingen hun onderwijskansen te vergroten doordat zij actief meedoen, de les beter begrijpen en hun algemene taalbasis versterken.

 

Wat is taalgericht vakonderwijs?

Er zijn veel leerlingen die moeite hebben met het begrijpen, bespreken en verwerken van de lesstof. De ‘vaktaal’ en ‘schooltaal’ die in de lessen wordt gebruikt, staat vaak ver af van de taal die zij zelf gebruiken. Hierdoor komen zij niet goed mee en zijn zij minder betrokken. Deze leerlingen hebben veel baat bij taalgericht vakonderwijs. Binnen deze aanpak geven leraren hun lessen taalbewust. Dit betekent dat zij niet alleen aandacht hebben voor de vakinhoud, maar ook voor de taal die nodig is om die inhoud goed te begrijpen of te verwerken. Hierdoor kunnen leerlingen de lessen beter en actiever volgen, wat de leerresultaten, het leerklimaat en het werkplezier van de leraren ten goede komt.

Sla een ‘dubbelslag’ in elke les

Met taalgericht vakonderwijs (TVO) vergroot je de vakkennis én de taalvaardigheid van leerlingen. Een ‘Dubbelslag’ noemen we dat. Onze taaltrajecten rondom dit thema voeren we dan ook onder deze naam uit. We helpen scholen bij het taalgericht inrichten van de lessen en zorgen ervoor dat taalgericht vakonderwijs ‘in de haarvaten van de school’ belandt. Dat doen we door leraren op te leiden tot TVO-coach. Zij krijgen handvatten om collega’s te inspireren en ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van de taalgerichte lessen. En door samen een kwaliteitskaart te ontwikkelen.

Benieuwd of Dubbelslag iets voor jouw school is? Ga in gesprek met Froukje Hoobroeckx.

Taalbewust omgaan met kinderen: ook in de opvang of op de club

Niet alleen op school, maar ook daarbuiten zijn er eindeloos veel educatieve organisaties waar je kinderen en jongeren kunt helpen om hun taalvaardigheid te vergroten, waardoor ze meer betrokken mee kunnen doen. Wij helpen de buitenschoolse opvang en sportclubs bij het vormgeven van taalgerichte lessen en activiteiten.

Neem contact op voor meer informatie

Publicaties over dit thema: