Drie tips voor het werken met absolute beginners

19 februari 2024

In de praktijk merken we dat veel pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten zoeken naar handvatten om de taalontwikkeling bij ‘absolute beginners’ te stimuleren. Ze vragen zich af hoe zij de activiteiten voor deze groep kinderen zinvoller kunnen maken. Heb jij ook peuters en kleuters in jouw groep die nog niet of nauwelijks Nederlands spreken? Dan geven we je vanuit onze trainingen alvast deze drie tips mee.

1. Omgekeerde taalstimulering

Ten eerste adviseren we je om aan ‘omgekeerde taalstimulering’ te doen en deze kinderen juist een smal taalaanbod te geven. Dit houdt in dat je korte zinnen praat en de belangrijke woorden in een zin te benadrukt. In deze zinnen gebruik je basiswoorden en praat liever over ‘het bed’ dan over ‘het poppenbed’ of ‘de deken’ in plaats van ‘het dekbed’. Dat voelt onwennig (en voor jezelf wellicht wat saai), maar het houdt het behapbaar voor de kinderen. Probeer te voorkomen dat je zinnen zo versimpelt dat het geen correct Nederlands meer is.

2. De eerste 1000 woorden

Onze tweede tip is om strak te koersen op de eerste 1000 woorden in de Nederlandse taal. Als ze dit beheersen, dan kunnen de anderstalige kinderen pas effectief deelnemen aan het vve-programma. Denk hierbij aan het leren van basiswoorden zoals slapen, eten, spelen, de tafel, de stoel en de jas. Het gaat hierbij om een passieve woordenschatkennis. Kinderen hoeven de woorden nog niet zelf te gebruiken, maar ze (her)kennen en begrijpen de woorden wel.

3. Routines

Bij het leren van een taal is herhaling enorm belangrijk. Een concrete tip voor professionals met absolute beginners op de groep is om bij routines vaste ‘formules’ toe te passen. Iedere routine gaat gepaard met een vaste formule, zodat absolute beginners begrijpen wat er gebeurt in de groep. Een goede formule bestaat uit eerst het doelwoord, met daarna een korte zin met dit doelwoord en een bijbehorend gebaar. “Opruimen, we gaan opruimen.” “Jas, pak je jas.”

Nieuwsgierig geworden?

Lees meer over onze training en het artikel over de taalontwikkeling bij absolute beginners.

 

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang

Universiteit Leiden zoekt nieuwe bijzonder hoogleraar voor leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’ van Sardes – Stichting CAOP

Monitor: trends in aanvullend onderwijs