Sardes en SEO presenteren eerste resultaten meerjarig implementatieonderzoek ‘Verbetering basisvaardigheden’

29 november 2023

Beheersing van basisvaardigheden – zoals lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap – vormt de sleutel tot schoolsucces, kansen op de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie. De ontwikkeling van deze basisvaardigheden staat echter al jaren onder druk. Daarom presenteerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het voorjaar van 2022 het ‘Masterplan basisvaardigheden’. In dit kader onderzoeken Sardes en SEO Economisch de implementatie en ervaren effecten van de subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’.

Meerjarig implementatieonderzoek

Met de subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’, wil het ministerie proberen de dalende trend een halt toe te roepen. Het consortium van Sardes en SEO Economisch Onderzoek verricht een meerjarig implementatieonderzoek (2023 t/m 2026) onder drie tranches van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die deze aanvullende middelen ontvangen voor het verbeteren van de basisvaardigheden. Dit implementatieonderzoek is één van de onderzoeken die OCW laat uitvoeren in het kader van de monitoring en evaluatie van het Masterplan basisvaardigheden, dat is gestart in schooljaar 2022/2023.

Eerste resultaten gepresenteerd

De resultaten van de eerste tranche zijn op 28 november 2023 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: welke scholen hebben subsidie gekregen? Hoe zien de activiteitenplannen van deze scholen uit? En hoe verloopt de uitvoering van deze plannen?

Bekijk het onderzoeksrapport  
Of bekijk de infographic opent in nieuw tabblad

 

 

 

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang