Marjolijn Olde Monnikhof nieuwe directeur-bestuurder Stichting CAOP

12 juni 2023

Stichting CAOP heeft met ingang van oktober 2023 een nieuwe directeur-bestuurder. Marjolijn Olde Monnikhof volgt Philip Geelkerken op die later dit jaar met pensioen gaat. Olde Monnikhof is sinds 2017 plaatsvervangend directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en is enthousiast over haar nieuwe uitdaging: ‘Ik kijk er enorm naar uit om bij Stichting CAOP aan de slag te gaan, het is echt een hele mooie organisatie.’

Stichting CAOP heeft met Marjolijn Olde Monnikhof een directeur-bestuurder aangetrokken die zowel intern als extern een belangrijke rol speelt. Binnen het SCP is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het meerjarenprogramma. Voordat zij bij het SCP in dienst kwam, was zij programmadirecteur bij de Inspectie SZW, directeur van College voor de Rechten van de Mens en plaatsvervangend directeur bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

Aan de slag met maatschappelijke opgaven

Olde Monnikhof kijkt uit naar de opgaven waarmee ze aan de slag gaat: ‘Het is voor iedereen in onze samenleving van groot belang om mee te kunnen en mogen doen in een steeds diverser wordende samenleving. Ik zie dat als één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van de komende tijd. Een opgave waar ik me bij Stichting CAOP samen met alle collega’s graag voor wil inzetten.’

Ook Angelien Eijsink, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting CAOP, is enthousiast over de aanstelling. ‘Marjolijn heeft in haar loopbaan als directeur met verschillende veranderopgaven te maken gehad en dat tot een succesvol einde gebracht’, vertelt Eijsink. ‘Dat maakt dat zij veel kennis heeft van en ervaring heeft met het besturen van een organisatie. Ze heeft daarbij mooie resultaten geboekt. Ik ben dan ook zeer verheugd met haar komst naar Stichting CAOP en weet zeker dat zij de organisatie de komende jaren verder laat groeien en samen met de collega’s van het CAOP, Kennisland en Sardes impact zal maken in de samenleving door met maatschappelijke vraagstukken aan de slag te gaan.’

Afscheid directeur-bestuurder Philip Geelkerken

Dit najaar neemt de huidige directeur-bestuurder, Philip Geelkerken, afscheid van Stichting CAOP. Als directeur-bestuurder heeft hij de afgelopen 17 jaar met veel plezier en enthousiasme een nieuwe en toekomstbestendige missie en visie voor de organisatie neergezet. Dat heeft voor een aanzienlijke groei gezorgd in activiteiten en een verdubbeling van het aantal werknemers. Zo is de organisatie actief in meer sectoren, zijn er nieuwe bijzondere leerstoelen geïntroduceerd en zijn er nieuwe maatschappelijke thema’s centraal gesteld binnen de organisatie, zoals het thema Sociale veiligheid en integriteit. Het absolute hoogtepunt van zijn tijd bij Stichting CAOP was het samengaan met Kennisland (2022) en Sardes (2023).

Lees meer over de fusie

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang