Onderzoek naar innovaties in VVE: van digitale prentenboeken tot kunstparticipatie

24 maart 2022

Het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie: dat was het doel van de innovaties die vanaf 2017 voor een aantal jaren in vijf gemeenten werden uitgevoerd en onderzocht door het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat heeft deze proeftuin opgeleverd voor de VVE?

In 2016 besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat er een vernieuwingsimpuls binnen de VVE moest komen. Daarom werd er door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een oproep gedaan aan gemeenten: meld je aan met een waardevolle en vernieuwende innovatie binnen de VVE. De innovaties die het meest waardevol leken voor de VVE en een goed uitgewerkte interventie hadden, zouden onderzocht worden.

Kennismakelaar Heleen Versteegen van onderzoeks- en adviesbureau Sardes en onderzoekscoördinator Annemiek Veen van onderzoeksbureau Kohnstamm Instituut hebben de onderzoeken, in samenwerking met vijf kinderopvangorganisaties, geleid. Annemiek Veen: ‘Uiteindelijk mochten de gemeenten Amsterdam, Leiden, Den Haag, Heerlen en Dordrecht aan de slag met hun innovatie en deze laten onderzoeken op effectiviteit. Hier zijn veel interessante bevinden uitgekomen.’

Ander soort insteek

‘Het interessante aan de innovaties die zijn gekozen, is dat het niet alleen om taalstimulering bij kinderen gaat, maar er ook voor een ander soort insteek is gekozen’, legt Heleen Versteegen uit. ‘Binnen de VVE kun je namelijk ook andere maatregelen treffen die de ontwikkeling van kinderen – direct of indirect – stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan het kunstparticipatieproject in Den Haag. Zo kun je als VVE nog waardevoller zijn.’

Lees het hele artikel van Karin Broeren op kinderopvangtotaal.nl Gratis te lezen voor abbonees.

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang