Allemaal naar de peuterspeelzaal

Het VVE-beleid is bedoeld om de kansen van kinderen van laag opgeleide autochtone en allochtone ouders te verhogen. Dat doen we door hen op jonge leeftijd een effectief VVE-programma aan te bieden op de peuterspeelzaal en op de basisschool. Maar dan moeten de kinderen wel komen! Het is bekend dat de kinderen van deze doelgroep niet altijd of niet regelmatig naar een peuterspeelzaal gaan. Het is dus een uitdaging om ze daar te krijgen en te houden! De werving en toeleiding van deze kinderen lukt het beste als instellingen daarvoor samen een heldere aanpak hebben: het moet duidelijk zijn wie wat doet en wat de opbrengst is. Daarover gaat deze brochure.

Lees meer