De regio als reddingsboei voor het bestel?

Een herziening van het stelsel heeft weinig kans van slagen zonder herziening van het bestel, zo betoogt Sietkse Waslander, dus moet er meer aandacht zijn voor de overleg- en beslisstructuur rond het onderwijs. Zij signaleert dat er veel hoop is gevestigd op ‘de regio’, nu landelijke aansturing minder is geworden. Zij plaatst echter vraagtekens bij deze oplossing en schetst de problemen waar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs mee te maken kregen. De organisatie van passend onderwijs maakt duidelijk waarom ‘de regio’ fundamentele vragen oproept over het bestel. Waslander is niet erg enthousiast over regionaal onderwijsbestuur en zoekt andere oplossingen. Liever zou ze zien dat voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs onder één wet voor funderend onderwijs komen te vallen, en dat cao’s en andere afspraken over personeel gelden voor dat hele funderend onderwijs.

 

Over de auteur
Sietske Waslander is hoogleraar sociologie bij TIAS School for Business and Society van Tilburg University. Ze was intensief betrokken bij de landelijke evaluatie van de Wet passend onderwijs en deed onderzoek naar sturing en sturingsdynamiek binnen het Nederlandse onderwijsstelsel. De komende jaren richt haar onderzoek zich op het functioneren van regionale sturingsnetwerken.

 

Over de bundel
Dit artikel is onderdeel van de bundel ‘Scheuren in het fundament’. In deze gratis bundel deelt Sardes, samen met hoogleraren, onderzoekers en bestuurders, haar visie op de toekomst van het huidige onderwijs en de kinderopvang.

 

Lees ook