Integratie van jonge vluchtelingenkinderen bevorderen

Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? Doe de check.

Deze checklist is opgesteld door het Consortium Vluchtelingenpeuters (Sardes, Pharos, Sociaal Werk Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut) dat wordt gefinancierd door het Kinderopvangfonds, het Ministerie van OCW en het Ministerie van SZW.