Omgaan met armoede op scholen

Kinderen die opgroeien in armoede raken vaak al vroeg in het leven op achterstand. Bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling en gezondheid. Of omdat ze zich
buitengesloten voelen ten opzichte van leeftijdsgenoten en zich schamen omdat er te weinig geld is. Gevoelens die ze dagelijks mee naar school nemen.

Daarom is school zo’n belangrijke vindplaats voor armoede. Deze handreiking biedt concrete handvaten waar u als professional mee aan de slag kan gaan. U kunt echt het verschil maken: door kinderen en hun ouders door te verwijzen naar passende hulp, maar vooral ook door het bespreekbaar maken van armoede. In de klas en daarbuiten.

Lusse M. & Kassenberg, A. (2022). Omgaan met armoede op school. Handreiking voor po en vo. Herziene druk. Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen.

Laatste publicaties van Sardes