Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

Een goede relatie opbouwen met ouders wordt door veel scholen als lastig ervaren. Toch loont het om met het team een visie te ontwikkelen op het gedeelde partnerschap.

Als ouders en school elkaar vinden in het gemeenschappelijke doel, kunnen zij namelijk het beste voor het kind bereiken, blijkt uit het onderzoek Pedagogisch partnerschap bij Passend Onderwijs, dat onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs verrichtte.

Een goede relatie opbouwen met ouders wordt door veel scholen als lastig ervaren. Toch loont het om met het team een visie te ontwikkelen op het gedeelde partnerschap. Als ouders en school elkaar vinden in het gemeenschappelijke doel, kunnen zij namelijk het beste voor het kind bereiken, blijkt uit het onderzoek Pedagogisch partnerschap bij Passend Onderwijs, dat onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs verrichtte.

 

In dit rapport lees je:

  1. Wat er bekend is over het onderwerp pedagogisch partnerschap en ouderbetrokkenheid.
  2. Wat er zoal mis kan gaan tussen ouders en school en wat scholen kunnen doen om dat te voorkomen.
  3. Zes portretten op vol wijze lessen en inspirerende voorbeelden.
  4. Conclusies over wat er nodig is voor passend partnerschap bij passend onderwijs.
  5. Onze aanbevelingen.

Lees ook