Sardes Special 6 – Passend Onderwijs – Kansen in beeld!

Passend Onderwijs staat al enige jaren op de beleidsagenda van OCW. De uitwerking in beleidsbrieven, invoeringsplannen et cetera is nu in een stadium beland dat dit thema meer en meer schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, regionale expertisecentra en anderen zal gaan bezighouden. Deze speciale editie wil de partijen die met Passend Onderwijs te maken hebben ondersteunen bij de invulling ervan.

Thema’s:

  • Passend Onderwijs: beleidsontwikkelingen
  • Bouwen aan een Regionaal Netwerk Passend Onderwijs
  • Passend Onderwijs in 2012: zes uitdagingen
  • Vier schoolprofielen voor Passend Onderwijs
  • De kwaliteit van Passend Onderwijs in de school
  • Op weg naar een onderwijszorgcentrum?
  • Huisvestingsproblematiek rond Passend Onderwijs
  • Eén loket voor onderwijszorg
  • Voor welke rechtsvorm kiest het regionale netwerk?