Succesverhalen uit de Vvesterk-praktijk

Succesverhalen uit de Vversterk-praktijk is een uitgave van het project Vversterk. Dit project heeft als doel om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De insteek van het rapport is om op basis van ‘good practices’ uit de interviews daadwerkelijke veranderingen te beschrijven die op de werkvloer hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de Vversterk-nascholing.

Lees meer