Yes! Een nieuwkomer in de klas

Nieuwkomersleerlingen zijn individuen, met individuele (onderwijs)behoeften. Wel zijn er gemene delers. Lesgeven aan en mentor zijn van, nieuwkomersleerlingen vraagt om een aantal specifieke competenties zoals; openstaan voor de cultuur en ervaringen van leerlingen, het vermogen om met leerlingen en hun ouders te kunnen communiceren, kennis van (tweede)
taalverwerving en, indien nodig, het doorverwijzen naar specialistische hulp.

In deze brochure, samengesteld door Ithaka ISK en Sardes, wordt ingegaan op de pedagogische en didactische uitdagingen die de begeleiding van nieuwkomersleerlingen vragen.