Resultaatafspraken

Gemeenten, kinderopvangorganisaties en scholen werken samen aan het verminderen van onderwijsachterstanden. Die samenwerking is het sterkst zichtbaar in de voor-en vroegschoolse educatie (vve). Gemeenten en scholen zijn wettelijk verplicht om samen af te spreken wat kinderen met, het risico op, een onderwijsachterstand aan het eind van groep 2 hebben bereikt: de resultaatafspraken vve.

 

Wat zijn resultaatafspraken?

Resultaatafspraken zijn afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over de ontwikkelingsresultaten die doelgroepkinderen aan het eind van groep 2 hebben behaald. Vaak doen ook de kinderopvangorganisaties met voorschoolse educatie mee aan de resultaatafspraken. Er worden dan ook ontwikkelingsdoelen voor peuters geformuleerd.

Zo zet je resultaatafspraken in

Door ontwikkelingsgegevens over doelgroepkinderen te verzamelen wordt duidelijk of het lukt om in de voor- en vroegschoolse periode eventuele achterstanden in te lopen. Ook kunnen de resultaatafspraken gebruikt worden voor een kwaliteitsdialoog: met elkaar het gesprek aangaan over de kwaliteit van het vve-beleid en de uitvoering daarvan. “In hoeverre verminderen de achterstanden? Zien we een verschil tussen de voorschoolse en de vroegschoolse periode? Waarom zien we op de ene locatie betere resultaten dan op de andere locatie?”. Een monitor kan vervolgens helpen om jaarlijks die kwaliteitsdialoog te voeren, door de voortgang t.a.v. de afspraken in de gaten te houden, samen inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten en daarmee ook het gesprek over kwaliteit voeden.

Op naar gedragen resultaatafspraken

Sardes heeft het afgelopen jaar veel gemeenten begeleid bij de resultaatafspraken. Onze ondersteuning is op maat en kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Twee tot drie werkbijeenkomsten om samen met de partners op basis van een aantal vragen de resultaatafspraken te formuleren: o.a. om welke kinderen gaat het, welke locaties en scholen doen mee, welke verwachtingen formuleren we ten aanzien van de groei en ontwikkeling van de doelgroepkinderen.
  • Het uitwerken van een implementatieplan: hoe gaan we gegevens verzamelen en analyseren.
  • Het daadwerkelijk uitvoeren van de monitor: Sardes neemt de gegevensverzameling en analyse uit handen en schrijft een pakkend rapport met infographics, conclusies en aanbevelingen.