10-14 onderwijs: een stelstelwijziging van onderop?

Het aantal 10-14 scholen groeit. De pilot van OCW omvat inmiddels twintig initiatieven, maar ook daarbuiten poppen diverse tienerscholen op. Op tal van
plaatsen in het land zijn schoolbesturen bovendien actief aan het onderzoeken of er behoefte is aan 10-14 onderwijs in hun omgeving en zo ja: in welke vorm. Dit artikel belicht deze ontwikkeling vanuit diverse invalshoeken.

Onze nieuwste publicaties