380 mini-peuterstelsels

Kort achter elkaar hebben gemeenten en gesubsidieerde organisaties van peutervoorzieningen veel te verstouwen gekregen: de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de extra peutermiddelen van Asscher en de wijzigingen in het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid. Onder invloed van deze ontwikkelingen viel er veel te kiezen. Door die keuzevrijheid zijn er heel verschillende lokale peuterstelsels ontstaan, met alle gevolgen van dien. Het maakt tegenwoordig echt wat uit in welke gemeente ouders van peuters wonen, want ze kunnen een heel divers peuteraanbod aantreffen en daar ook heel verschillende kosten aan hebben. Raken doelgroeppeuters zo in de knel? Download het rapport en lees er meer over.

Lees meer