Ambitieladder Ouderbetrokkenheid

Ouderbeleid ontwikkelen is maatwerk en verschilt van school tot school. Een passend ouderbeleid moet voortborduren op de huidige aanpak en activiteiten en zich verder ontwikkelen
in afstemming met ouders. Ouderbeleid staat nooit op zichzelf, ouderactiviteiten zijn geen doel op zich, maar vormen een onderdeel van het schoolbeleid.

In dit overzicht staan ambities voor ouderbetrokkenheid als onderdeel van het schoolbeleid. De treden op de ambitieladder zijn opbouwend en cummulatief. Binnen de treden zijn ook
weer verschillende ambitieniveaus. Wat zijn jullie ambities? Hoe pakken jullie dat aan?

Lees meer