De kinderopvang op weg naar een lerende organisatie

Interactief praktijkonderzoek naar elf lerende organisatie projecten in de kinderopvang

In opdracht van Bureau Kwaliteit Kinderopvang ( BKK) voerden de CED-Groep en Sardes onderzoek uit naar 11 lerende organisatie projecten in de kinderopvang. Essentieel was hierbij dat de kinderopvangorganisaties tijdens de uitvoering van de projecten van elkaar konden leren. Het onderzoek moest dit faciliteren. BKK wil met de projecten de pedagogische kwaliteit van de kinderopvangsector versterken, zodat kinderen betere ontwikkelingskansen krijgen. In 2013 wordt de opbrengst van de pilot verder uitgewerkt om zo aan kinderopvangorganisaties handvatten te bieden om zich verder te ontwikkelen tot lerende organisatie.

Lees ook