De pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (meting 3)

Alle gemeenten en ve-aanbieders verwachtten op 1 januari 2022 aan de nieuwe wettelijke eis van de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve) te voldoen. Dat bleek uit de tweede meting (juni 2021) van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) (2019-2023). Liggen zij nog steeds op koers? Sardes en Oberon onderzochten dit eind 2021 tijdens de derde meting.

Download het onderzoeksrapport gratis via het formulier hieronder.

Inhoudsopgave

  • H1. Inleiding
  • H2. Aanpak
  • H3. De (voorbereiding op de) inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie
  • H4. Conclusies en reflectie

 

Tussentijdse onderzoeksresultaten

Meer resultaten uit de meting, zoals de ondersteuningsbehoeften, financiering, afspraken en implementatiefase, zijn te lezen in de tussentijdse onderzoeksrapporten en infographics.

  • Lees de vijf gemeentelijke portretten
  • Bekijk de infographic voor gemeenten
  • Bekijk de infographic voor ve-aanbieders

 

Lees ook