Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep

Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep

Deze publicatie laat zien hoe leidsters en leerkrachten met eenvoudige middelen zelf digitale boeken kunnen maken. Het is bedoeld voor leidsters en leerkrachten die weinig of geen ervaring hebben met het maken van een digitaal boek.

In een inleidend hoofdstuk beschrijven de acteurs hoe dititale boeken effectief ingezet kunnen worden om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van de uitgangspunten van De Taallijn, een aanpak voor taalstimulering ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands en Sardes. Vervolgens laten de auteurs stap voor stap zien, met duidelijke instructies en aansprekende voorbeelden, hoe leerkrachten met behulp van basistechnieken in powerpoint een digitaal boek kunnen maken met afbeeldingen, tekst en geluid. In afzonderlijke hoofdstukken wordt vervolgens beschreven hoe de aanpak ingezet kan worden voor prentenboeken, woordenboeken, letterboeken, versjesboeken en rekenboeken. Daarbij geven de auteurs ook suggesties voor gebruik in de groep.

Lees ook