Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters met een status

Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters met een status

Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters met een status
In het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is met de VNG afgesproken dat gemeenten ondersteund worden bij vragen over de opvang van asielzoekerspeuters (met en zonder status). Dit is onderdeel van de reguliere ondersteuning aan gemeenten voor het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Om aan te sluiten bij de vragen van de gemeenten, is een peiling uitgevoerd over of gemeenten de opvang voor asielzoekerspeuters nu aanbieden en hoe ze dit doen.

Gratis te downloaden.

Lees ook