Effectief lokaal onderwijskansenbeleid

Wat is effectief in het bestrijden van achterstanden en wat kunt u als school doen? Frank Studulski gaat in dit artikel in op voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, de Brede School Academie en ouderbetrokkenheid.

Lees ook