Friesch Dagblad: ‘Meer plaats voor leerling met een beperking’

Onlangs is de evaluatie gepresenteerd van het Passend Onderwijs (het stelsel om voor ieder kind een passende plek in het onderwijs te creeren, bij boorkeur op een regulaire school, waar nodig in het speciaal onderwijs – red.). Sinds de invoering in 2014 gaat een aantal zaken beter. Zo is er meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk bij het regelen van een aanbod dat tegemoet komt aan de capaciteiten en behoeften van kinderen en jongeren met extra ondersteuningsbehoeften dan wel een beperking.

Maar gaan er ook daadwerkelijk minder leerlingen met een beperking naar het speciaal onderwijs? Is de bureaucratie verminderd? Wordt er minder gediagnostiseerd en gelabeld? Zijn er minder leerlingen met een beperking die (ongeoorloofd) thuiszitten of zonder diploma de school verlaten? Zijn er meer jongeren met een beperking die een betaalde baan vinden? Vragen waar niet zonder meer een positief antwoord op mogelijk is.

Lees het complete artikel, dat op 8 juli 2020 gepubliceerd werd in het Friesch Dagblad, via de knop hieronder.

Lees ook