Gelijke kansen in een internationale kennisstad

Leiden is een stad die ruimte wil bieden aan de internationale diversiteit van bewoners die zij herbergt. Voor het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen betekent dit dat ouders vrijheid krijgen om voor hun kinderen een vorm van onderwijs te kiezen die bij hun leefsituatie past, zoals bijvoorbeeld tweetalig onderwijs. Tegelijk maakt Leiden zich hard voor kansengelijkheid. Dit betekent dat het onderwijs zo wordt georganiseerd dat de risico’s op achterstand voor nieuwkomerskinderen zo klein mogelijk zijn, bijvoorbeeld door kennis en middelen te bundelen in voorzieningen, zoals één VO-school die nieuwkomers toeleidt naar een diploma.

Onze nieuwste publicaties