Goede praktijkvoorbeelden van 960 uur voorschoolse educatie

Uit de 269 gemeenten die in het najaar van 2019 hebben meegedaan aan de Monitor Implementatie en besteding GOAB1 zijn 10 goede praktijkvoorbeelden geselecteerd en benaderd voor een verdiepend kwalitatief onderzoek naar verklarende factoren van de succesvolle invoering van 960 uur VE voor doelgroeppeuters. Welke lessen zijn er te leren?

Lees ook